Fremhævet

Hvad er Bien?

Bien er en lokal filantropisk forening på Christianshavn.

Foreningen blev oprettet i 1920 med det formål at give konfirmationshjælp til de mange dengang meget fattige og børnerige arbejderfamilier på Christianshavn. I dag går hjælpen både til folkepensionister og konfirmander på Christianshavn.

Foreningen støtter det sociale sammenhold ved at arrangere skovture og fester til rimelige priser.

Bien har i dag mere end 500 medlemmer og nyder bred støtte fra værtshuse og forretninger i lokalområdet.

Midlerne til Biens arbejde kommer ind gennem kontingenter, annoncer i Biens blad, indsamlingsbøsserne på værtshusene, gaver, sponsorater, salg af lightere og ikke mindst fra indtægterne på Biens dag. Vi takker alle, der støtter Biens arbejde!

Bien er også på Facebook. Siden blev oprettet i juni 2013 og havde i marts 2016 2.666 “synes godt om” og i oktober 2020 er der nu 5920, der følger Biens opslag. Her bliver der hver dag indsat både gamle og nye fotos fra vores bydel og fra vores arrangementer. Bien på facebook

Hvis du ønsker at blive medlem af Bien, skal du sende en e -mail til vores kasserer Karen Margrete Schlottmann på kms51@hotmail.com, du vil herefter modtage materiale. Det koster 150 kr i kontingent årligt, som kan betales her:  Danske Bank Reg. Nr: 1551 Konto Nr: 3103019702 Giro konto nr: 6500587 CVR. 31714885.

Fremhævet

Historie

Bien blev stiftet den 16. november 1920 i beværtningen 2. Kreds, der dengang lå i kælderen i Prinsessegade 50.

Her 2 år efter at 1. Verdenskrig var slut, var Danmark præget af lavkonjunktur og fattigdom. Store dele af befolkningen på Christianshavn var fattige og mange havde ikke råd til at give deres børn en konfirmation med fest gaver og tøj. Der fandtes en velgørende københavnsk forening ved navn “P”, men den var slet ikke i stand til at hjælpe de mange fattige familier. Derfor blev Bien stiftet. 34 christianshavnere mødte op den 16. november 1920 og konfirmationsforeningen Bien blev stiftet med det formål at opklæde værdigt trængende konfirmander på Christianshavn. Den 14. december samme år afholdt man den første generalforsamling, hvor Biens love endeligt blev vedtaget. Man besluttede at skaffe de fornødne midler til hjælpen ved at indføre et “propsystem” og derudover foretage indsamling på bydelens værtshuse ved at ophænge indsamlingsbøsser. Allerede det første år kunne Bien beklæde hele 23 konfirmander.

Propforening

Bien er en propforening. I gamle dage fik medlemmerne, når de havde betalt deres kontingent udleveret en “forgyldt” prop, der var fremstillet af kork. I dag får medlemmerne i stedet en nøglering med årstal. På opfordring skal man fremvise “proppen”, ellers vanker der en bøde, som fx. at lægge et beløb i bøssen. På den måde er der kommet mange penge i Biens bøsser på de forskellige christianshavner-værtshuse.

Æresbøssen

Æresbøssen er navnet på en stor kobberbøsse med Biens navn og logo. Det er en “vandrepokal”, der, når regnskabsåret er forbi, ophænges på det værtshus, hvor der er indsamlet flest penge i den ophængte “almindelige” indsamlingsbøsse. Hvis bøssen flyttes, bliver der på den “almindelige” indsamlingsbøsse indsat en graveret sølvplade med det år, indehaveren blev tilkendt æresbøssen. Biens bøsser er placeret på forskellige værtshuse på Havnen.

Det værtshus, hvor der samles flest penge ind, får “Æresbøssen” ophængt.

Aeresboesse_DSC00021web

Laden

Laden er en kande, der er lavet af kobber. Den bliver brugt til at samle penge ind ved Biens forskellige begivenheder.

På den ene side af Laden er der indgraveret:

“Olga og Wilhelm Schlottmanns Mindefond af 1944.”

På den anden side er indgraveret:

“Christianshavns Konfirmationsforening ”Bien” filantropisk forening stiftet 16. november 1920. Givet af bestyrelsen 1956.”

Laden_6409web

Bien_1920_1980_05web

Den første bestyrelse

I Biens første bestyrelse sad Julius Kylling, Christian Jensen, Wilhelm Schlottmann, Andreas Løvgreen, V. Samsøe, Aage Thiedemann, A. Andersen, E. Hansen. Fred. Springborg, J. Søegaard, V. Hærværk og Otto Madsen

Foreningen Biens privatlivspolitik

 

Som forening er Bien omfattet af lovgivningen om persondata. Derfor har Biens bestyrelse udarbejdet følgende privatlivspolitik:

1: Bien opbevarer oplysninger om foreningens medlemmer og om pensionister, der har modtaget julehjælp.

2: Bien udleverer ikke nogen form for oplysninger til andre og kun Biens bestyrelse har adgang til oplysningerne.

3: Biens dataansvarlige er bestyrelsen.

4: Biens medlemskartotek indeholder oplysninger om medlemmernes e-mail adresse og postadresse. Disse oplysninger opbevares, så Bien kan udsende medlemsbladet, kontingentopkrævning og kontakte medlemmerne ved kontingentrestance eller andet. Oplysningerne opbevares på en computer, hvortil der kræves adgangskode. Oplysninger om medlemmer slettes ved udmeldelse eller ved sletning som følge af restance.

5: Bien opbevarer fødselsdato, kontonummer og postadresse for pensionister, der har modtaget julehjælp, og som har givet samtykke til, at oplysningerne kan opbevares. Disse oplysninger gemmes med henblik på at sikre, at pensionisten kan få julehjælp det følgende år. Oplysningerne opbevares i skriftlig form i et aflåst skab i et aflåst rum. Oplysninger om pensionister, der ikke har givet samtykke om opbevaring, makuleres, når julehjælpen er udbetalt.

6: Bien udbetaler også konfirmationshjælp til trængte familier. Oplysninger, Bien har modtaget i den forbindelse, slettes, når konfirmationshjælpen er udbetalt.

7: Alle, Bien har oplysninger om, kan henvende sig til Biens kasserer og anmode om, at oplysningerne slettes.

Aktiviteter

BIENS DAG

Årets højdepunkt er Bien Dag, der afholdes en lørdag i juni måned. De sidste mange år er det foregået på pladsen neden for Elefantens Bastion ved milepælen. Festlighederne starter som regel ved 12-tiden og slutter kl. 20 om aftenen. Det er en populær begivenhed på Christianshavn.

biensdag_7782web

Her er en podcast fra Biens Dag 2018:

http://den2radio.dk/udsendelser/bien/

SKOVTUR

Hvert år glæder Biens medlemmer sig til at komme på skovtur. Det er altid en overraskelse, hvor vi kører hen. Det er en heldagstur, hvor vi får frokost på en restaurant. Undervejs er der pitstops og ruten bliver planlagt, så vi får set meget af Danmarks smukke natur.

biens-skovtur_8063web

LIGHTERFEST

Når året er omme, laves der regnskab over, hvilket sted der har haft det største salg af Biens lightere og dermed bidraget til Biens velgørende arbejde. Man kan købe Biens lightere her: Eiffel Bar, Café Stærkodder, Kanal Bodega, Fingerbøllet, Kafé Falken, Café Høvlen, Café Sundbyvester, Café Malmø Kælderen, Vennelyst, Beboerhuset, Haabets Bodega, Rabeshave, Café Mønten, Christiania, Café Syd, Vinstuen. Galatheadybbet, Café Haraldsborg, Hos Anders i Århus og Bombebøssen

Lighterfest_gaester_8652web

BANKO

To gange om året afholder Bien bankoaften. Det foregår i CIK i Bådsmandsstræde. Præmierne kan være donationer fra de handlende på Christianshavn. Disse arrangementer er altid velbesøgte og en god lejlighed til at møde venner og bekendte.

Årets første bankoaften er i foråret og den sidste i november måned.

I Biens blad bliver datoerne annonceret i “KALENDEREN” på side 2.

Kalendaren

Kanalrundtur_8790web

HAVNERUNDTUR

Allan Mylius Thomsen har været var guide i flere omgange. Billedet er fra første gang,  da Bien sejlede rundt i Københavns havn og i Christianshavns Kanal.