Historie

Bien blev stiftet den 16. november 1920 i beværtningen 2. Kreds, der dengang lå i kælderen i Prinsessegade 50.

Her 2 år efter at 1. Verdenskrig var slut, var Danmark præget af lavkonjunktur og fattigdom. Store dele af befolkningen på Christianshavn var fattige og mange havde ikke råd til at give deres børn en konfirmation med fest gaver og tøj. Der fandtes en velgørende københavnsk forening ved navn “P”, men den var slet ikke i stand til at hjælpe de mange fattige familier. Derfor blev Bien stiftet. 34 christianshavnere mødte op den 16. november 1920 og konfirmationsforeningen Bien blev stiftet med det formål at opklæde værdigt trængende konfirmander på Christianshavn. Den 14. december samme år afholdt man den første generalforsamling, hvor Biens love endeligt blev vedtaget. Man besluttede at skaffe de fornødne midler til hjælpen ved at indføre et “propsystem” og derudover foretage indsamling på bydelens værtshuse ved at ophænge indsamlingsbøsser. Allerede det første år kunne Bien beklæde hele 23 konfirmander.

Propforening

Bien er en propforening. I gamle dage fik medlemmerne, når de havde betalt deres kontingent udleveret en “forgyldt” prop, der var fremstillet af kork. I dag får medlemmerne i stedet en nøglering med årstal. På opfordring skal man fremvise “proppen”, ellers vanker der en bøde, som fx. at lægge et beløb i bøssen. På den måde er der kommet mange penge i Biens bøsser på de forskellige christianshavner-værtshuse.

Æresbøssen

Æresbøssen er navnet på en stor kobberbøsse med Biens navn og logo. Det er en “vandrepokal”, der, når regnskabsåret er forbi, ophænges på det værtshus, hvor der er indsamlet flest penge i den ophængte “almindelige” indsamlingsbøsse. Hvis bøssen flyttes, bliver der på den “almindelige” indsamlingsbøsse indsat en graveret sølvplade med det år, indehaveren blev tilkendt æresbøssen. Biens bøsser er placeret på forskellige værtshuse på Havnen.

Det værtshus, hvor der samles flest penge ind, får “Æresbøssen” ophængt.

Aeresboesse_DSC00021web

Laden

Laden er en kande, der er lavet af kobber. Den bliver brugt til at samle penge ind ved Biens forskellige begivenheder.

På den ene side af Laden er der indgraveret:

“Olga og Wilhelm Schlottmanns Mindefond af 1944.”

På den anden side er indgraveret:

“Christianshavns Konfirmationsforening ”Bien” filantropisk forening stiftet 16. november 1920. Givet af bestyrelsen 1956.”

Laden_6409web

Bien_1920_1980_05web

Den første bestyrelse

I Biens første bestyrelse sad Julius Kylling, Christian Jensen, Wilhelm Schlottmann, Andreas Løvgreen, V. Samsøe, Aage Thiedemann, A. Andersen, E. Hansen. Fred. Springborg, J. Søegaard, V. Hærværk og Otto Madsen